• 1 252 700 zł zebrany kapitał
 • Projekt
  zakończony
 • 264 inwestorów
 • 2 000 000 zł kwota zbiórki
 • 20,00 % procent oferowany
 • 20,00 zł cena akcji serii D
 • 100 000 liczba akcji serii D
 • 12.04.2019 data zakończenia
 • 200 000 zł próg powodzenia emisji

Wealthon Fund S.A. zajmuje się kompleksowym rozwiązywaniem problemów osób prawnych, które wpadły w spiralę zadłużenia.

Jako jedna z pierwszych firm na polskim rynku wprowadziła pomostową pożyczkę dla przedsiębiorców na spłatę zobowiązań w ZUS i w Urzędzie Skarbowym. Środki pozyskane z emisji pozwolą na dalszy rozwój spółki i możliwość dotarcia do jak największej liczby przedsiębiorców w potrzebie.

Problem i jego rozwiązanie

Unikalny Punkt Sprzedażowy

Przedsiębiorcy zmagają się z problemami z płynnością finansową. 25% podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w Polsce posiada przeterminowane zobowiązania publicznoprawne, między innymi w ZUS i Urzędzie Skarbowym, co uniemożliwia im bieżącą współpracę z bankami.
Dotychczas na polskim rynku nie było produktów finansowych dedykowanych tej grupie przedsiębiorców.

Wealthon Fund wypracował specjalistyczny produkt finansowy – pożyczkę na spłatę zobowiązań w ZUS i US.

Schemat działania

Krok pierwszy
Wypełnienie wniosku
Krok drugi
Przedstawienie decyzji kredytowej banku
Krok trzeci
Weryfikacja zadłużenia w ZUS i US
Krok czwarty
Podjęcie decyzji przez Wealthon Fund S.A.
Krok piąty
Przedstawienie i podpisanie umowy z klientem
Krok szósty
Podpisanie aktu u notariusza
Krok siódmy
Wypłata pożyczki

O spółce

Wealthon Fund S.A. zajmuje się kompleksowym rozwiązywaniem problemów osób prawnych, które wpadły w spiralę zadłużenia. Klientami Wealthon Fund są przede wszystkim właściciele małych i mikroprzedsiębiorstw. Dzięki elastycznemu podejściu, Wealthon Fund jest w stanie dotrzeć do źródła problemu, który spowodował zachwianie płynności oraz zaoferować optymalne finansowanie pomostowe umożliwiające powrót do współpracy z bankami. Spółka prowadzi również usługi doradcze pozwalające klientom, którzy wyszli ze spirali zadłużenia ustalić wizję i plan działania firmy, aby w przyszłości uniknąć problemów z płynnością.

Historia spółki

2015 wrzesień
Zarejestrowana została spółka z grupy Wealthon, której podstawowym zakresem działalności było doradztwo finansowe. Obserwowane problemy z jakimi na co dzień muszą mierzyć się małe i średnie przedsiębiorstwa - brak kapitału, zatory płatnicze, czy zaległości w płatnościach na rzecz ZUS i Urzędu Skarbowego, skłoniły spółkę do stworzenia specjalistycznego produktu finansowego. Tak powstała pożyczka na spłatę ZUS i Urzędu Skarbowego. Przez blisko 2 lata udoskonalany był model biznesowy. W pierwszym roku fazy testowej przeanalizowano blisko 200 wniosków, z których 31 skierowano do wypłaty. W kolejnym roku na 250 przeanalizowanych wniosków wypłacono 41. Po zakończeniu fazy testowej, powołano do życia nową spółkę.
2018 październik
Zarejestrowana została spółka Wealthon Fund S.A. Spółka oferuje pożyczkę na spłatę zobowiązań wobec ZUS i Urzędu Skarbowego. Klientami Wealthon Fund są przede wszystkim właściciele małych i mikroprzedsiębiorstw.
2019 styczeń
Podjęcie decyzji o emisji akcji crowdfundingowej we współpracy z Beesfund.
2019 marzec-maj
Akcja crowdfundingowa we współpracy z Beesfund.

Dotychczasowe osiągnięcia

Model biznesowy wdrożony przez Wealthon Fund cechuje wysoka efektywność.
Model ten udoskonalany był przez 2 lata. W pierwszym roku fazy testowej przeanalizowano blisko 200 wniosków, z których 31 skierowano do wypłaty. W kolejnym roku na 250 przeanalizowanych wniosków wypłacono 41. Nasza pożyczka dotychczasowo udzielana była na 0%, ze stałą prowizją 15%. Średnia wysokość wynosiła 91 052 zł. Średni czas spłaty 10 dni roboczych. Do tej pory spłacalność udzielonych pożyczek wynosiła 100%.


Średnia wysokość pożyczki

91 052 zł


Średni czas spłaty

10 dni


Spłacalność pożyczek

100 %

Cele inwestycyjne i przyszłość

Środki pozyskane z emisji posłużą przede wszystkim do dalszego rozwoju spółki, co w perspektywie 2 lat powinno zaowocować istotnym wzrostem sprzedaży jej produktów. Liczymy, iż liczba udzielonych pożyczek wyniesie:

2019 rok150
2020 rok300
Struktura wydatków środków pozyskanych z emisji akcji przedstawia się następująco:
70% kapitał obrotowy (zwiększenie puli środków dedykowanych na pożyczki)
10% rozwój działalności sprzedażowej
10% rozwój działań marketingowych
10% inwestycje w bieżącą działalność
Źródło: opracowanie Wealthon Fund

Zespół

ZARZĄD
odpowiedzialny jest za działalność operacyjną Spółki.

Aleksander Majchrzak
Prezes Zarządu
Pomysłodawca oraz założyciel spółek z Grupy Wealthon (Wealthon Fund S.A. oraz Wealthon Corporate Finance Sp. z o.o) funkcjonujących na rynku finansowym. Inwestor na rynku akcji oraz obligacji. Absolwent Politechniki Warszawskiej Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych (Electrical and Computer Engineering).
Mateusz Banach
Członek Zarządu
Pion sprzedaży w Citibank Handlowy S.A., Kierownik Doradców Noble Bank S.A., Dyrektor placówek w dziale sprzedaży Idea Bank S.A. Ponadto współzałożyciel spółek z grupy Wealthon.

RADA NADZORCZA
sprawuje nadzór nad działalnością Spółki oraz zajmuje się pozyskiwaniem kapitału.

Mariusz Turski
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Współzałożyciel Polski Przedsiębiorczej, Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości, Business Linku oraz funduszy bValue, AIP SEED Capital, Angels VC.
Piotr Majchrzak
Członek Rady Nadzorczej
Finansista. Był dyrektorem Departamentu Inwestycji Kapitałowych w Banku Handlowym SA, dyrektorem Wydziału Ekonomicznego PLL LOT S.A, dyrektorem Banku Barclays w Polsce, członkiem Zarządu Banku Societe Generale, wiceprezesem Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Zarządzał również funduszem TDA TFI S.A.
Jacek Aleksandrowicz
Członek Rady Nadzorczej
Współzałożyciel Polski Przedsiębiorczej, Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości, Business Linku oraz funduszy bValue, AIP SEED Capital, Angels VC.

Dodatkowe korzyści z inwestycji

NAGRODY

Inwestując w Wealthon Fund S.A. masz szansę dołączyć do grona inwestorów czerpiących zyski z produktów oferowanych na rynku finansowym oraz stać się częścią społeczności skupionej wokół marki Wealthon. Chcemy Ci podziękować, że obdarzyłeś nas swoich zaufaniem i już dziś zaoferować Ci dodatkowe korzyści wynikające z bycia naszym akcjonariuszem. Przygotowaliśmy różne upominki dla naszych inwestorów!

Od 100 zł (5 akcji)

Zyskujesz:

 • Certyfikat posiadacza akcji
 • Członkostwo w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Od 300 zł (15 akcji)*

Zyskujesz:

 • Książka budująca Twoją wiedzę z zakresu biznesu, finansów i ekonomii
* pierwsze 50 osób

Od 500 zł (25 akcji)

Zyskujesz:

 • Spotkanie online (webinar) Jak nie wpaść w spiralę zadłużenia?

Od 1 000 zł (50 akcji)*

Zyskujesz:

 • Udział w spotkaniu z człowiekiem sukcesu, który zbudował swój business od startupu do firmy o wartości przekraczającej 100 mln zł
* pierwsze 100 osób (decyduje kolejność zgłoszeń)

Od 5 000 zł (250 akcji)

Zyskujesz:

 • Udział w szkoleniu Wealth Management o wartości 1 000 zł

Od 10 000 zł (500 akcji)

Zyskujesz:

 • Weekend dla 2 osób w luksusowym 5-gwiazdkowym resorcie na Mazurach - Narie Resort & SPA

Od 25 000 zł (1 250 akcji)

Zyskujesz:

 • Członkostwo w Klubie Wealthon Business Club

Od 200 000 zł (10 000 akcji)*

Zyskujesz:

 • Członkostwo w Radzie Nadzorczej Wealthon Fund S.A.
* pierwsza 1 osoba

Przy zakupie akcji, jako nagroda zawsze przysługuje Certyfikat posiadacza akcji i Członkostwo w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz dodatkowo przedmiot z najdroższego możliwego pakietu.

Opis rynku na którym działamy

W Polsce jest 2,01 mln aktywnych przedsiębiorstw, z czego 33% jest zadłużonych w ZUS lub US
Ponad 40% (800 000) firm działających na rynku wykazuje chęć inwestowania kredytem bankowym
Brak konkurencji - Wealthon Fund to pierwsza i jedyna firma na rynku udzielająca pożyczek na spłatę ZUS i US bez zabezpieczeń
Średnie zadłużenie dotychczasowych Klientów w ZUS i US – ok 60. tyś
Możliwa rotacja pieniądza 2 razy/miesiąc, 24 razy/rok
Możliwy zysk dla spółki od każdej zainwestowanej złotówki – 360%

Analiza rynku

Wealthon Fund kieruje swoją ofertę przede wszystkim do mikro i małych przedsiębiorstw funkcjonujących w Polsce. Na przestrzeni ostatnich 10 lat obserwuje się systematyczny wzrost liczby polskich przedsiębiorstw. W 2016 r. w Polsce działało 2,01 mln przedsiębiorstw niefinansowych, określanych jako aktywne, podczas gdy w 2009 r. było ich 1,67 mln.

Szczególnie dynamicznie rozwija się mikroprzedsiębiorczość. W latach 2008-2016 to mikroprzedsiębiorstwa osób fizycznych wykazały się najwyższą rentownością na tle całej populacji przedsiębiorstw. Jednak mikroprzedsiębiorstwa charakteryzuje najniższa przeżywalność – pierwszy rok działalności przeżywa niecałe 70% z nich. Większą szansę na przetrwanie pierwszego roku mają większe podmioty – 95% dużych, 92% średnich i blisko 81% małych przedsiębiorstw. Około 25% przedsiębiorstw deklaruje, że w okresie ostatniego roku (2018 r.) groziła im utrata płynności finansowej.

Głównymi powodami obaw przed utratą płynności finansowej były opóźnienia w płatnościach ze strony kontrahentów oraz utrata klientów [1]. Przekłada się to na opóźnienia w spłatach zobowiązań publicznoprawnych (głównie w ZUS i US). Według danych ZUS liczba płatników składek na dzień 31.12.2017 r. wynosi około 2,5 mln podmiotów.

Liczba płatników składek ZUS w podziale na grupy (stan na 31.12.2017r.):
1 499,4 tys. - samozatrudnieni
753,8 tys. - od 1 do 9 pracowników
94,1 tys. - od 10 do 20 pracowników
54 tys. - od 21 do 49 pracowników
35,3 tys. - od 50 do 249 pracowników
6,4 tys. - powyżej 250 pracowników
[1] Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, PARP, Grupa PFR, Warszawa, czerwiec 2018, s. 5.
Źródło: Raport Roczny ZUS 2017

Wysokość zadłużenia w ZUS w podziale na grupy:

Problem zaległości w ZUS-ie dotyczy 584,9 tys. podmiotów. 153 tys. posiada zadłużenie do 116 PLN. Kolejne 113 tys. – od 116 do 1000 PLN. Najliczniejsza grupa – 255 tys. podmiotów posiada zadłużenie w przedziale od 1 do 50 tys. PLN, natomiast 2,8 tys. – zadłużenie przekraczające 50 tys. PLN.

Źródło: Rzeczpospolita, 16.05.2018

Analiza konkurencji

Funkcjonujące na polskim rynku firmy prowadzące działalność polegającą na udzielaniu pożyczek konsumentom nie są konkurencją dla Wealthon Fund (który nie udziela pożyczek osobom fizycznym – konsumentom, a jedynie osobom prawnym – przedsiębiorcom). Wealthon Fund funkcjonuje w niszy rynkowej. Bezpośrednimi jego konkurentami są osoby fizyczne (najczęściej w jakiś sposób powiązane z dłużnikiem) udzielające mu wsparcia na spłatę zobowiązań w ZUS czy US.

Strategie wyjścia z inwestycji dla inwestora

 • Dywidenda po pierwszym roku od zakończenia emisji akcji spółki
 • Opcja wykupu przez spółkę Wealthon Fund S.A. akcji po 2 latach od zakończenia emisji akcji spółki
 • Po 5 latach od zakończenia emisji akcji spółki planowane wejście Spółki Wealthon Fund S.A. na rynek new connect

FAQ

Najczęściej zadawane pytania.

Wycena akcji została ustalona na podstawie metody wyceny – zdyskontowanych przepływów pieniężnych. Spółka kierowana jest przez zespół profesjonalistów z bogatym doświadczeniem na rynku finansowym.

Tak, nabyte akcje można w każdym momencie sprzedać. Nie wymagane są w tym celu żadne zgody. Należy jednak poinformować spółkę o takiej transakcji.

Tak, mamy takie plany - chcielibyśmy odkupić nasze akcje od akcjonariuszy po 2 latach od zakończenia emisji akcji spółki, a ich cena będzie zależała od wartości spółki.

Posiadanie akcji nie wiąże się z żadnymi obowiązkami. Akcjonariusz ma za to prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zamykającym rok obrachunkowy Spółki.

Wypłatę dywidendy przewidujemy po roku od zakończenia emisji akcji spółki.

W miarę rozwoju spółki, jej wartość będzie rosła. Wypłatę dywidendy przewidujemy po roku od zakończenia emisji akcji spółki a jej wysokość uzależniona będzie od zysku spółki.

Tak, współpracujemy w tej kwestii z platformą Beesfund.com, która ma doświadczenie z podobnymi akcjami oraz kancelarią prawną dbającą o kwestie formalno-prawne. Akcja została zgłoszona do Komisji Nadzoru Finansowego.